Vinska edukacija, Program Master of Wine

Autor: 23:30 Vina

Vinska edukacija | Program Master of Wine

Institut Master of wine formiran je još pre 65 godina. U svojoj bogatoj istoriji, ova organizacija postala je jedna od najuticajnijih u svetu vina, a njeni diplomci, nosioci titule MW ubrajaju se među najkompetentnije stručnjake u svetu vina.

Da li želite da naučite više o vinu i kada se pomena vinska edukacija, na šta prvo pomislite?

Institut Master of wine formiran je još pre 65 godina. U svojoj bogatoj istoriji, ova organizacija postala je jedna od najuticajnijih u svetu vina. Njeni diplomci, nosioci titule MW ubrajaju se među najkompetentnije stručnjake u svetu vina. 

Ovaj institut uspeo je da okupi profesionalce iz raznih oblasti koje se tiču vina. Pa se tako među MW nalaze enolozi, uvoznici vina, konsultanti, kupci, edukatori, novinari…

Program je međunardno poznat i priznat, ali zbog svoje specifične organizacije, čini nam se da mnoga pitanja na temu studija, cene i apliciranja nisu detaljno pojašnjena. Upravo zato, donosimo vam najbitnije informacije na tu temu.

Nosioci titule MW u svetu i kod nas

Danas, titulu Master of Wine nosi 394 ljudi koji dolaze iz 30 različitih zemalja. Među njima ubedljivo prednjče zemlje engleskog govornog područja, pa su tako 52% Britanci, 13% Amerikanci i 6% Australijanci. 

Ostale zemlje imaju mnogo manje udela od tri navedene. Ipak, prema predviđanjima instituta Master of Wine, u bliskoj budućnosti će Francuska zabeležiti veliki porast. Tako da postoji mogućnost i da prestigne Australiju i da zauzme treće mesto. 

Što se tiče Srbije i zemalja u regionu za sada Hrvatska i Grčka imaju po jednog predstavnika. To su Joanne Ahearne MW (institut MW ne raspoređuje svoje članove prema nacionalnoj pripadnosti već prema zemljama u kojima oni žive i rade) koja je poreklom iz Australije, gde je dugo radila i živela, ali je od 2014.  u Hrvatskoj, a grčki predstavnik zove se Konstantinos Lazarakis MW koji radi nekoliko različitih poslova u svetu vina. 

Program MW postaje sve popularniji u čitavom svetu, pa se tako očekuje da će u narednim godinama i zemlje kao što su: Argentina, Bugarska, Češka, Meksiko, Oman, Poljska, Turska i  Mađarska dobiti svoje predstavnike. 

Ko je potencijalni kandidat za titulu MW

Iako ova vinska edukacija ne zahteva od budućih studenata specifično obrazovanje, da biste aplicirali morate imati relevantne kvalifikacije. WSET diploma smatra se dobrom polaznom tačkom ukoliko pretendujete da budete MW. Mada i fakultetske diplome iz sfere vinarstva ili vinogradarstva mogu biti dobra refernca. 

Dakle, Master of Wine može postati svako ko se bavi poslovima u sferi vinskog biznisa. Tako da se može zaključiti da vaše obrazovanje definitivno nije presudan faktor.

Osim obrazovanja, od vas se očekuje da imate minimum tri godine iskustva u vinskom biznisu i naravno nekoliko relevantnih preporuka. Što se tiče preporuka, apsolutno svaka je važna, ali najbolje bi bilo imati preporuku i od jednog nosioca zvanja MW. 

Nakon prikupljanja navedene dokumentacije, neophodno je polagati i online praktični i teorijski test kako bi se utvrdilo da li je nivo znanja kandidata zadovoljavajući. 

Prošle godine, od 154 prijava, primljeno je čak 100 studenata što je oko 65%

Vinska edukacija MW – kako su studije organizovane?

Nakon uspešno završene aplikacije studije se odvijaju u tri etape. Svaka od njih ima obavezne i fakultativne dolaske, maksimalan broj izlazaka na ispit i maksimalnu dužinu trajanja. Zbog velikih troškova i vremena trajanja programa, budućim studentima se preporučuje da dobro rasporede vreme i novac pre apliciranja. Upravo kako se ne bi našli u neprilici tokom studija. 

Prva faza studiranja traje minimalno godinu dana, a maksimalno dve. Na završnom ispitu ocenjuju se vaše praktične i teorijske sposobnosti. Vaša jedina obaveza je da prisustvujete seminaru od nedelju dana na jednoj od tri ponuđene lokacije. Pomenute lokacije su: Austrija, Severna Amerika ili Australija. Tokom seminara studenti imaju različite obuke. Ipak njihov individualni rad nakon i pre seminara presudan za uspeh na ispitu.

Osim seminara, studenti mogu učestvovati na različitim kursevima, organizovanim i vođenim putovanjima. Međutim sve te aktivnosti nisu obavezne već je na studentu da odluči da li će prisustvovati ili ne. 

Takođe, tokom prve faze svaki student bira svog mentora, a završni ispit u prvoj etapi možete ponoviti samo jednom. Ispit obuhvata ocenjivanje 12 vina i dva teorijska pitanja. 

Druga faza programa

Druga etapa takođe zahteva prisustvo seminaru u Ujedinjenom kraljevstvu, Bordou, Severnoj Americi ili Australiji i takođe nudi mnoga studijska putovanja i posete ukoliko student to želi. 

Na prvi pogled može vam se učiniti da velike razlike između prve dve faze nema. Međutim, istina je potpuno drugačija. Etapa traje od godinu dana do šest godina. U proseku samo dva studenta u jednoj generaciji uspeju da završe ovu fazu za godinu dana. 

Imate tri puta pravo da padnete teorijski i praktični deo testa,  ali koncept i jednog i drugog dela je mnogo drugačiji i teži u odnosu na predhodnu fazu. Teorijski deo obuhvata pisanje eseja na zadate teme iz nekoliko oblasti. Neke od njih su: vinogradarstvo, vinarstvo, rukovanje vinima, savremna pitanja u vinarstvu i biznis vina. 

Esej

Esej, ne podrazumeva literarno izražavanje, već naprotiv vrlo definisane načine kojima dajete odgovore na postavljena pitanja u 600-1200 reči. Dakle, esej mora imati uvod, jasne paragrafe sa održivim primerima i zaključak. Program definiše jasne tipove eseja kojima možete odgovoriti na zadato pitanje. Na vam je da izaberete odgovarajuću formu i da poentirate. 

Ono što je olakšavajuća okolnost, to je da esej možete pisati i na maternjem jeziku. Ipak, s obzirom na to da se kompletno učenje odvija na engleskom, pitanje je da li je to olakšavajuća okolnost. 

Što se tiče praktičnog dela ispita, osim opisivanja vina neophodno ih je i locirati (zemlja porekla, regija…). U tom lociranju važno je predstaviti detaljne korake kako ste došli do krajnjeg zaključka. Odnosno da uzmete u obzir sva teorijska i praktična znanja kako biste došli do konačne odluke. 

Dakle, završni test druge faze sadrži mnogo više pitanja iz različitih sfera sveta vina. Samim tim i zahteva od vas detaljne odgovore na te teme.

Ako ste uspešno završili prve dve etape, na trećoj zaista možete da predahnete i da se posvetite istraživačkom radu. Zajedno za mentorom birate vašu temu istraživanja. U proseku za godinu do godinu i po dana treba da napišete rad sa 6000-10.000 reči. Faza tri maksimalno traje pet godina.

Vinska edukacija i prosečna cena

Celokupan program košta 11,185 GBP ako ga završite za tri godine. Međutim, osim cene samog programa treba da uračunate i ostale troškove (avionske karte, smeštaj tokom seminara, dodatne aktivnosti…).

Procena onih koji su već završili program je takva da je potrebno izdvojiti od 40.000-50.000 evra za 4-6 godina studiranja. 

Međutim, oni koji su već prošli program tvrde da su ulaganja velika, ali da nakon svega MW zvanje zaista otvara mnoga vrata. Osim toga i tokom samog studiranja studenti su u prilici da upoznaju različite ljude iz sveta vina koji mogu u mnogo čemu pomoći u daljem usavršavanju i radu.

Vinska edukacija i šta posle?

Trenutno, program pohađa 350 studenata iz 40 zemalja, dok godišnje program završi odprilike od 14 do 18 studenata. Svaki student koji završi program, ima pravo da se potpisuje sa MW. Upravo to je dobra osnova u svim sferama vinskog biznisa u svetu.

Tokom samog studiranja, svaki student ima priliku da ostvari kontakte sa najrazličitijim ljudima iz vinskog sveta. Gotovo svaki MW tvrdi da je celokupna ulaganja uspeo da povrati nekoliko godina nakon završavanja programa. Pre svega zahvaljujući novim poslovima koje im je doneo ovaj program. 

Ipak, za uspeh i sticanje ovog prestižnog zvanja mnogo toga je na vama. Okupljanje sa ostalim studentima i predavačima služi kao provera napredka. Tada, studenti dobijaju osnovne smernice za dalje. Dakle, bez redovnog samostalnog rada sticanje diplome zaista nije moguće.

Jednostavnije rečeno, šanse za uspešno završavanje programa su zaista male bez konstantnog teorijskog i praktičnog rada. 

Ukoliko smatrate da još niste spremni za ovaj program. Ili ne znate uopšte da li je za vas. Odgovore na ta pitanja možete dobiti na simpozijumima koji su otvoreni za sve. Na svake četiri godine institut organizuje simpozijum gde se svi zainteresovani mogu bliže upoznati sa programom. Sledeći simpozijum zakazan je za 2022. godinu, u Australiji

(Visited 412 times, 1 visits today)

Prijavite se na naš newsletter!

Close